AUTO1 deň2 - 3 dni4 - 7 dní8 - 14 dní15 - 21 dní22 - 30 dní30 a viac
Mercedes-Benz C-class combi 99 €79 €75 €69 €65 €61 €59 €
Mercedes-Benz E-class AVANGARDE BUSINESS159 €149 €139 €119 €109 €99 €89 €
Mercedes-Benz V-class v 8 miestnej verzii169 €129 €125 €119 €109 €99 €89 €
Mercedes-Benz GLE-class178 €168 €158 €148 €138 €128 €108 €


Pre stálych klientov LUXURY FORCE zľavy do 10%.
Pri dlhodobom prenájme vozidla sa ceny a podmienky upravujú.

POPLATKY1 deň2 - 6 dní7 a viac dní
Detská sedačka7 €5 € / deň30 €
Sedačka / "vajíčko" / + ISO fix10 €8 € / deň40 €
Podsedák3 €2 € / deň15 €
GPS navigácia7 €5 € / deň30 €
Ďalší vodič za deň prenájmu7 €5 € / deň29 €
Ťažné zariadenie3 €3 € / deň10 €
Poistenie interiéru vozidla12 €12 € / deň10 € / deň
Poistenie čelného skla12 €12 € / deň10 € / deň
PRISTAVENIE A PREVZATIE VOZIDLATrenčíndo 50 kmod 100 km
Pristavenie / prevzatie mimo Trenčína0 €50 €100 €
PRISTAVENIE A PREVZATIE VOZIDLA MIMO OTV. HODÍN 17.00 - 19.0020.00 - 7.00víkend
Pristavenie / prevzatie15 €60 €30 €

Najčastejšie škody a odhad opravy

TYP POŠKODENIACHARAKTER POŠKODENIAVYČÍSLENIE OPRAVY
Malý rozsahoprava defektu30 €
Malý rozsahškrabanec na jednom diely karosérie150 €
Malý rozsahzaleštenie povrchového poškodenia laku karosérie90 €
Malý rozsahpresklina na čelnom skle do 10 mm33 €
Malý rozsahpoškodenie zliatinového disku kolesa150 - 330 €
Malý rozsahpoškodenie disku kolesa s vysokým leskom180 - 330 €
Malý rozsahpreliačenina na karosérii200 €
Väčší rozsahpoškodenie disku a pneumatiky330 €
Väčší rozsahdeformácia korosérie, preliačenina na karosérii330 €
Väčší rozsahškrabanec na jednom diely karosérie200 €
Väčší rozsahdeformácia, prasklina dielu330 €
Väčší rozsahpoškodenie čelného skla330 €
Väčší rozsahpoškodenie bočného skla330 €
Väčší rozsahpoškodenie elektrického káblu200 €
Iné znečistenie detskej sedačky15 €
Inénadmerné znečistenie vozidla30 €
Iné tepovanie vozidla150 €
Inépoškodenie EČV200 €

Na akékoľvek poškodenie interiéru sa nevzťahuje dojednané poistenie. Ak vznikne poškodenie v interiéri vozidla, je nájomcovi zodpovednému za vznik poškodenia účtovaná skutočná náhrada škody vo výške ceny diela a servisného úkonu.V prípade, ak suma za opravu akéhokoľvek poškodenia na vozidle presiahne sumu 6.600,- € bude nájomcovi účtovaná spoluúčasť vo výške 5% zo spôsobenej škody, min. 330,- €. Poplatky alebo akékoľvek odhady vyčíslenia opravy škody sú zákazníkovi zasielané po riadnom skončení prenájmu, najneskôr do 10 pracovných dní. Výnimku tvoria nepojazdné vozidlá po dopravnej nehode, ktoré budú do servisu odvezené obratom.

Zoznam najčastejších poškodení vozidla nie je konečný a PRESTIGE RENT si vyhradzuje právo na zmenu uvedených sadzieb. Uvedené sadzby predstavujú finančnú hodnotu, ktorú je potrebné vynaložiť na odstránenie znehodnotenia, ktoré poškodením na vozidle vzniklo. PRESTIGE RENT si vyhradzuje právo opraviť vozidlo v termíne, ktorý čo najefektívnejšie zníži dĺžku intervalu opravy tak, aby vozidlo bolo vyradené z prevádzky čo najkratšie. Zákazník má právo žiadať opravu vozidla bezodkladne po vyčíslení poškodenia. V takom prípade sa zákazníkovi účtuje poplatok za stojné vo výške 70% hodnoty bežného nájomného počas celej dĺžky servisného intervalu a vyradenia vozidla z prevádzky v dôsledku opravy daného poškodenia. Pri spoluúčasti alebo náhrade škody sa DPH (20%) neuplatňuje.

INÝ TYP POLPATKUVÝŠKA POPLATKU
Náhrada za stratu technického preukazu od vozidla200 €
Náhrada za stratu zelenej a bielej karty20 €
Náhrada za stratu a vydanie kľúča od vozidla330 €
Náhrada za stratu vysačky od kľúča10 €
Náhrada za stratu evidenčného čísla vozidla200 €
Náhrada za stratu prenosnej GPS navigácie200 €
Náhrada za stratu povinnej výbavy vozidla20€
Náhrada za stratu náriadia od vozidla50 €
Náhrada za stratu zimnej výbavy10 €
Fajčenie vo vozidle200 €
Nedodržanie garančného servisného intervalu predpísaného výrobcom (prekročenie o 1 000 km a viac)500 €
Nedodržanie garančného servisného intervalu predpísaného výrobcom (prekročenie o 10 000 km a viac)zostatková hodnota vozidla
Nereagovanie na 3. výzvu na prezutie vozidla, po 14 dňoch od 3. výzvyhodnota novej sady obutých pneumatík
Stojné pre opravu vozidla bez čakania (pre uplatnenie nároku z poistky)80 €
Administratívny poplatok - všeobecný úkon10 €
Administratívny poplatok - riešenie pokuty15 €
Zaleštenie laku karosérie 90 €
Nezákonná činnosť páchaná s vozidlom 500 €
Poplatok za porušenie Všeobecných obchodných podmienok (VOP)500 € + náklady, ktoré vznikli prenajímateľovi porušením VOP

Uvedené ceny sú s DPH (20%)

PRETIGE RENT si vyhradzuje právo zmeny uvedených cien a poplatkov.

Platné od 01.09.2019